Webová stránka mandala-koprivnice.cz již není dostupná, navštivte prosím cajovnamandala.webnode.cz.

Umění a hudba

Co je umění? Pojem umění je velice těžko definovatelný; umění je užitečná dovednost, která má jistou hodnotu, obohacuje naše životy, posouvá je na vyšší úroveň a je také součástí lidské kultury. Hodnotit umění není jednoduchá věc, jde o subjektivní vnímání.

Druhy umění

Umění dělíme na 2 základní skupiny:

  • Výtvarná umění (trvalá vizuální umělecká díla)
  • Múzická umění (performativní, umělec vystupuje před diváky)

Výtvarná umění lze dále rozdělit:

  • Architektura
  • Sochařství
  • Malířství
  • Film

Mezi múzická umění řadíme:

  • Zpěv
  • Hudba
  • Tanec
  • Divadlo

Hudba

Hudba je nedílnou součástí našich životů už od prvopočátku. Pokud se zaměříme na hudbu, jako na změť zvuků, zjistíme, že je všude kolem nás a jsme s ní v každodenním kontaktu. Vývoj hudby je nepopíratelný, od lidové hudby, přes duchovní, vážnou, až k moderní. Naposledy zmíněnou moderní hudbu můžeme dál dělit podle žánrů, jako např. rock, pop, jazz, metal atd.

Terapie hudbou

Terapie hudbou alias muzikoterapie vychází z toho, že na nás hudba působí velice silně, probouzí v nás emoce a máme ji spojenou s určitými vzpomínkami. Jedná se o druh terapie, kterým vás provází kvalifikovaná osoba, tzv. muzikoterapeut. Muzikoterapie působí na srdeční rytmus, motoriku, dýchání, krevní tlak a pomáhá také zmírňovat stavy bolesti, strachu a úzkosti.
Další zajímavostí je, že pokud muzikoterapeut používá ručně vyrobené hudební nástroje, prožitek je mnohem hlubší a přináší účinnější terapeutické prožitky.

Muzikoterapie je určená pro všechny věkové kategorie, ale je nejvíce využívaná u dětí nebo seniorů v domovech důchodců či Alzheimer centrech.

Muzikoterapie I.

Hudba léčí aneb umění jako nedílná součást našich životů

Pokud se zaměříte na umění, zjistíte, že umění jako takové je všude kolem nás. Otevřete oči a nechte na sebe působit krásy umění v podobě hudby.

Rozhodně doporučujeme i zkoušet jiné zajímavé odvětví, kde můžete slyšet také i pěknou muziku. Například České casino nabízí hodnocení zajímavých her, ve kterých uslyšíte také muziku a ještě k tomu i něco vyhrajete.